بریده کتاب _سفر به انتهای شب

بریده هایی از کتاب سفر به انتهای شب نوشته لویی فردینان سلین

 1. وقتی زیاده از حد یک جا ماندی، اشیاء و آدم ها تکه پاره میشوند و فقط به خاطر تو می گندند و بوی بد می دهند.

——————————————————————————————————

 • وقتی که پای قضاوت درباره احساسات آدم های دیگر در بین است، شاید همیشه اشتباه از ماست. شاید هم ته دلشان واقعا غصه دار بودند. بع روش دوران خودشان غصه‌دار بودند.

——————————————————————————————————

 • بهتر است خیال برت ندارد، آدم ها چیزی برای گفتن ندارند. واقعیت این است که هر کس فقط از دردهای شخصی خودش با دیگری حرف می‌زند. هرکس برای خودش و دنیا برای همه.

——————————————————————————————————

 • عشق که به میدان می آید، هر کدام از طرفین سعی میکنند دردشان را روی دوش دیگری بیندازند، ولی هر کاری که بکنند بی نتیجه است و دردهاشان را دست نخورده نگه می دارند و دوباره از سر میگیرند، باز هم سعی می کنند جایی برایش پیدا کنند.

——————————————————————————————————

 • زندگی همین است، روشنایی خفیفی که در تاریکی شب خاموش میشود.

——————————————————————————————————

 • لحظه هایی هست که تنهای تنها می‌شوی و به آخر هر چیزی که ممکن است برایت اتفاق بیفتد میرسی، این آخر دنیاست. خود غصه، غصه تو دیگر جوابگو نیست و باید به عقب برگردی، وسط آدم ها، هرکه می خواهد باشد. در این جور لحظه ها به خودت سخت نمی گیری، چون حتی به خاطر اشک ریختن هم باید به آغاز هر چيزی برگردی، به جایی که همه دیگران هستند.

——————————————————————————————————

 • ولی این عرب ها، از مشروب خوششان نمی آید، از لواط خوششان می آید… پیش این ها مشروب خوردن حرام است، ولی لواط عیبی ندارد…

——————————————————————————————————

 • فلاکت مثل زنی است اکبیری که به هر حال به عقدت درآمده. شاید بهتر باشد که بالاخره یک کم دوستش بداری تا اینکه تمام عمر با کتک زدنش جانت بالا بیاید. یعنی، حالا که نمی‌توانی سرش را زیر آب کنی، بهترین کار همین است.

——————————————————————————————————

 • خیانت؟گفتنش آسان است. حتی اگر صحت داشته باشد، باز هم باید موقعیت را در نظر گرفت. خیانت مثل باز کردن پنجره ای است در دیوار زندان. همه دلشان می‌خواهد، ولی به ندرت کسی موفق می‌شود.

——————————————————————————————————

 • زندگی چیزی نیست جز هذیانی سرتاپا دروغ، هر چه دورتر باشی و دروغ بیشتری به کار ببندی، موفق تر و راضی تری، طبیعی و منطقی این است. واقعیت قابل هضم نیست.

——————————————————————————————————

 • به من میگفت : «زمین مرده…! ماها چیزی نیستیم غیر از یک مشت کرم که روش وول می خوریم، یک مشت کرم روی لاشه گنده و گندیده اش، که مدام داریم دل و روده و زهرش را زهرمار میکنیم… هیچ کاری نمی شود با ما کرد. از بدو تولد گندیده ایم… فقط همین!»

——————————————————————————————————

 • هرگز فورا بدبختی کسی را باور نکنید. بپرسید می تواند بخوابد یا نه…؟اگر جواب مثبت باشد، همه چیز روبراه است.

——————————————————————————————————

 • هیچ چیز از یقین اغراق آمیز خطرناک تر نیست…! مرا که می بینید، از این یقین ها که ریشه های مختلفی دارند فراوان دیده ام…! آن هایی که از عدالت حرف میزنند، به نظرم از بقیه دیوانه ها دیوانه ترند…!

——————————————————————————————————

 • زندگی بیش از حد کوتاه است. دلت نمی خواهد در حق کسی بدی کنی. وسواس هایت را داری،تردید داری که یکهو نتیجه گیری کنی و بیشتر از همه از این وحشت داری که ضمن تردید هایت بمیری، چون در این صورت برای هیچ و پوچ دنیا آمده ای، و این واقعا از هر بدی بدتر است.

——————————————————————————————————

 • مگر تا حالا زن عاشق ندیده ای؟!زن که عاشق شد دیوانه می شود، همین و همین!

——————————————————————————————————

 • یک روز تصمیم میگیری که از چیزهایی که روزگاری بیشترین دلبستگی را به شان داشتی، لحظه به لحظه کمتر حرف بزنی. و وقتی که این کار لازم می شود مسلما تلاش زیادی هم می برد. از شنیدن حرفهای خودت عقت می‌گیرد…کم حرف میزنی…دست میکشی…سی سال شده که حرف زده ای…دیگر دلت نمی خواهد حق باتو باشد… .دیگر حتی هوس نگهداری جای کوچکی که بین لذت ها برای خودت کنار گذاشته بودی از بین می رود…از خودت بیزار می شوی…از این به بعد کافی است غذایی بخوری، گرمایی برای خودت دست و پا کنی و روی راهی که به هیچ منتهی می شود تا میتوانی بخوابی.برای باز یافتن علاقه لازم است در حضور دیگران قیافه ای تازه به خودت بگیری….ولی دیگرقدرتش را نداری که در صحنه سازی هایت تغییری بدهی…

——————————————————————————————————

 • بگذار دیگران هر چه دل شان می خواهد بگویند و فکر کنند، ولی واقعیت این است که زندگی حتی قبل از اینکه ما برای همیشه ترکش کنیم، ترکمان میکند.

——————————————————————————————————

 • بخشیدن جزئی از شهامت نیست؛ ما زیاد از حد بخشنده ایم!

——————————————————————————————————

 • وقتی زندگی نشانت داد که چقدر احتیاط و سندگلی و بدجنسی لازم است تا به صورتی منطقی زندگی کنی، متوجه قضیه می شوی و دستت می آید، همه کثافت های گذشته را حلاجی کنی. همیشه، در هر موردی کافی است که با وسواس نگاهی به درون خودت بیندازی و ببینی که در زمینه پستی کارت به کجا کشیده. نه رازی در کار است و نه پرت و پلای دیگری، تمام جنبه های شاعرانه ات را از دست داده ای، چونکه تا آن لحظه توانسته ای دوام بیاوری…

——————————————————————————————————

 • وقتی فکرش را بکنی نومید کننده است که چطور آدم ها هم مثل خانه ها بین هم دیوار کشیده اند…

——————————————————————————————————

 • قانون، چرخ فلک بزرگ بدبختی است. وقتی که فقیر بیچاره ای اسیرش میشود، تا قرن ها بعد هم می شود فریادش را شنید…

——————————————————————————————————

 • تعداد آدم ها و اشیایی که در گذشته آدم دیگر حرکتی ندارند، دیوانه کننده است. زنده هایی که در دخمه های زمان سرگردانند. چنان کنار مرده ها خوابیده اند که انگار یک سایه واحد بر سر همه شان افتاده.همچنانکه پیر می شوی دیگر نمی دانی مرده ها را در ذهنت زنده کنی یا زنده ها را…

——————————————————————————————————

 • دست برداشتن از زندگی خیلی آسان تر است تا دست برداشتن از عشق! آدم در این دنیا عمرش را به کشتن و پرستیدن می گذراند و هر دوی این ها را با هم. « از تو متنفرم! می پرستمت!» از خودت دفاع میکنی، خوش می گذرانی و دیوانه وار به هر قیمتی که هست زندگی را به موجود دوپای دیگری در قرن آینده وامی گذاری، طوری که انگار هیچ لذتی بالاتر از ادامه پیدا کردن نیست، طوری که انگار این کار در نهایت عمرت را جاودانه میکند. به هر حال میل به عشق ورزی چاره ناپذیر است، مثل میل به خاراندن تن آدم

——————————————————————————————————

 • اگر آدم ها خبیثند، شاید فقط به این خاطر است که رنج کی برند، اما فاصله زمانی میان لحظه ای که رنج شان به پایان می رسد و زمانی که کمی بهتر میشوند، بسیار زیاد است.

——————————————————————————————————

 • صفت بی جربزه یا دلیر چندان معنایی ندارد. موش ترسوی اینجا ممکن است در جایی دیگر قهرمان دلاوری باشد، همان آدم است و در اینجا هم بیشتر از آنجا فکرش به کار نمی افتد.

——————————————————————————————————

 • شهرهاى ناشناس چه خوبند!وقت و جاى آنست كه تصور كنى همه‌ى كسانى كه جلويت سبز مى‌شوند، آدم‌‌هاى مهربانى هستند. وقت روياست …

——————————————————————————————————

 • وقتی فکرش را بکنی نومیدکننده ست که چطور آدم ها هم مثل خانه ها بین هم دیوار کشیده اند.

——————————————————————————————————

 • کار با غصه دار شدن به آخر نمی رسد ;دوباره باید راهی پیدا کرد که قصه را از سر گرفت و به غصه های تازه تری رسید……

——————————————————————————————————

 • هرگز نمی‌شود آنطور که باید و شاید به کلمات اعتماد کرد.ظاهری بی آزار دارند. ابدا به نظر نمیرسد که ممکن است خطرناک باشند. بیشتر به باد هوا شباهت دارند به صداهای کوچک دهن،نه شورند و نه بی نمک، و به محض اینکه از دهن بیرون می‌آیند از راه گوش به وسیله توده نرم و خاکستری مخ، درک می‌شوند.هیچ‌کس به کلمات خودش شک ندارد و مصیبت از همین‌جا شروع می‌شود.

——————————————————————————————————

 •  آدم به سرعت پیر می‌شود، آن هم بدون اینکه بازگشتی در کار باشد. وقتی بدون اراده، به بدبختی آن عادت کردی و حتی دوستش داشتی، آن‌وقت متوجه قضیه می‌شوی. طبیعت از تو قوی‌تر است. تو را در قالبی امتحان می‌کند و آن‌وقت دیگر نمی‌توانی از آن بیرون بیایی. نقشت و سرنوشتت را بدون اینکه بفهمی، کم کمک جدی می‌گیری و بعد وقتی سر برمی‌گردانی، می‌بینی که دیگر برای تغییر وقتی نیست. سر تا پا دلشوره شده‌ای و برای همیشه به همین شکل ثابت مانده‌ای.

——————————————————————————————————

 • اینجا دانش به هیچ ‌دردی نمی‌خورد، پسرجان!اینجا نیامده‌ای فکر کنی، تو همان کاری را می‌کنی، که یادت می‌دهند..!ما در کارخانه‌هایمان به روشنفکر ، احتیاج نداریم. به بوزینه احتیاج داریم!بگذار نصیحتی بهت بکنم، هرگز از فهم و شعورت حرف نزن، ما جای تو فکر خواهیم کرد..!

——————————————————————————————————

 • یک ساعت توی دنیایی که همه چیزش به کشت و کشتار ختم می شود، برای خودش چیزی است.

——————————————————————————————————

 • «آدم باید خیلی ذلیل باشد که حسرت سالهای به خصوصی از عمرش را بخورد. ماها می‌توانیم با رضایت خاطر پیر شویم. مگر دیروز آش دهن سوزی بود؟ یا مثلا پارسال؟ عقیده ات غیر از این است؟ افسوس چه را بخوریم؟ ها؟ جوانی؟ ما هرگز جوان نبودیم!»

——————————————————————————————————

 • عشق عین الکل است، هر قدر ناتوان‌تر و مست‌تر بشوی، گمان میکنی که قوی‌تر و ناتو تری و از حقوق خودت مطمئن‌تر میشوی.
به اشتراک بگذارید
پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *