احمد گلشیری، رویاهایم را می فروشم، مارکز، بدنبال قطعه گمشده، شل سیلور استالین، شورا پیرزاد، اتاقی از آن خود، ویرجینیا وولف، صفورا نوربخش، شاهراه تاثیر گذاری، شاهین کلانتری